Yhteys­tie­dot

Futu­re Out­look

info@futureoutlook.fi
 
Futu­re Out­look on avoi­meen dataan perus­tu­van tule­vai­suus­tiedon kehit­tä­mis­kon­sep­ti. Taus­tal­ta löy­tyy tule­vai­suu­den tut­ki­muk­sen ja enna­koin­nin asian­tun­ti­juut­ta ja ver­kos­to­ja. Tule­vai­suus­tie­to teh­dään näky­väk­si tren­dei­nä, jot­ka teke­vät tule­vai­suu­den muu­tok­sis­ta hel­pos­ti ymmär­ret­tä­viä ja joi­ta orga­ni­saa­tiot voi­vat hyö­dyn­tää oman toi­min­tan­sa kon­kreet­ti­ses­sa kehit­tä­mi­ses­sä.

UUTI­SIA

10.1.2019
Busi­ness Fin­land hyväk­syi Futu­re Out­look ‑kon­sep­tin inno­vaa­tio­se­te­li­pal­ve­luk­si. 
 
1.3.2019
Futu­re Out­look on avan­nut Kan­sal­li­se­na tule­vai­suus­päi­vä­nä tren­di­kar­tan mak­sut­to­maan käyt­töön. Orga­ni­saa­tiot voi­vat käyt­tää sitä toi­min­tan­sa kehit­tä­mi­ses­sä. Pal­ve­luun joh­ta­va link­ki on haet­ta­vis­sa yri­tyk­sen net­ti­si­vul­ta.

Lähe­tä vies­ti.