Futu­re Out­look

Tule­vai­suus­tie­dos­ta orga­ni­saa­tioi­den voi­ma­va­ra

Uusim­man tren­di­tie­don hyö­dyn­tä­mi­nen

orga­ni­saa­tioi­den kon­kreet­ti­ses­sa kehit­tä­mi­ses­sä.

Tren­di­kart­ta käyt­töön
 
Kehi­tä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua
Rahoi­tus­ta kehit­tä­mi­seen